Voit ilmoittaa tällä lomakkeella muuttuneet tietosi Oulun Urheilusukeltajat ry:n jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

    Tietosuojalauseke:

    Rekisterinpitäjä on Oulun Urheilusukeltajat ry (2007/009638Y). Henkilötiedot kerätään jäsenrekisterin ylläpitoa varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen käyttöoikeus, sekä pääsy tietoihin on, ainoastaan yhdistyksen hallituksen nimeämällä jäsenrekisterin ylläpitäjällä. 

    Jokaisella yhdistyksen jäsenrekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa ja oikaista talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

    kaikilla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua yhdistyksen jäsenluetteloon (Yhdistyslaki 11 §). Jäsenluetteloon merkitään jäsenestä ainoastaan jäsenen nimi ja kotipaikka.