OuSu ry JÄSENTIETOJEN MUUTOS

 

[recaptcha size:compact]

Tietosuoja:
Rekisterinpitäjä on Oulun Urheilusukeltajat ry (2007/009638Y). Tiedot kerätään jäsenrekisterin ylläpitoa varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen käyttöoikeus, sekä pääsy tietoihin on ainoastaan yhdistyksen hallituksen nimeämällä jäsenrekisterin ylläpitäjällä.
Yhdistyksen jäsenluetteloon on kaikilla yhdistyksen jäsenillä oikeus tutustua (Yhdistyslaki 11 §). Jäsenluetteloon merkitään vain jäsenen nimi ja kotipaikka.
Jokaisella yhdistyksen jäsenrekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa ja oikaista talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

H&H Color Lab